Informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację umowy nr POIR.03.03.03-14-0043/21 – 00 z dnia 29.10.2021 projektu Go to Brand EXPO 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

W ramach projektu pod tytułem „Promocja marki Dieteticon na rynkach Zatoki Perskiej” firma APZ KONEKTgroup Sebastian Kuśmierek będzie  własną markę Dieteticon czyli obozy treningowo adaptacyjno-przygotowawcze w Polsce kontynuowane w formie online jako pakiety diet prozdrowotnych dla Klientów z krajów Zatoki Perskiej.

Celem projektu jest promowanie usług diet prozdrowotnych w Państwach Zatoki Perskiej. Promocja podczas targów, misji i Forum ze wsparciem usługi doradczej i działań promocyjnych w mediach elektronicznych umożliwi odbiorcom zagranicznym bezpośredni dostęp do informacji o marce Dieteticon, która pozwala stworzyć zdrowe nawyki, ograniczyć ryzyko problemów zdrowotnych i zredukować masę ciała poprzez udział w obozach w Polsce z kontynuowaniem ćwiczeń i diet przez portal Dieteticon.

Misje i targi na świecie są nadal jedną z najważniejszych form promocji, przyciągającą dużą liczbę profesjonalistów z branży prozdrowotnej, z którymi chcemy nawiązać współpracę celem wypromowania marki Dieteticon na rynkach Zatoki Perskiej.

Rezultatem działań eksportowych będzie zdobycie 5 umów z organizatorami turystyki z Zatoki, gdzie każdy sprowadzi średnio po 6 uczestników na obozy Dieteticon oraz pozyskamy przychody z eksportu i usług projektu.

Projekt realizowany jest w okresie od 01/04/2021 do 30/09/2022 na kwotę ogółem 173 100.00 PLN  w tym dofinansowanie pomocy de minimis 75,00% w kwocie 129 825.00 PLN z kwoty kwalifikowanej                   173 100.00 PLN.